vpdonghung@thaibinh.edu.vn

Thông tin nhân sự

Trưởng phòng và các phó trưởng phòng(01/9/2017)

STT

Họ tên

Chức vụ

 

1

Phí Trọng Quang

Trưởng Phòng

 

2

Cao Thị Kim Quy

Phó Trưởng phòng

 

 

   

 

     

 

Chuyên viên - cán bộ phòng(01/9/2017)

STT

Họ tên

Chức vụ

Địa chỉ email

1      

Lê Thị Diễm Phương

Chuyên viên

thdonghung@thaibinh.edu.vn

2      

Phạm Thị Hồng Toan

Chuyên viên

 

mndonghung@thaibinh.edu.vn

3 Nguyễn Thị Thu Hằng Chuyên viên    

4      

Nguyễn Thị Huyền

Chuyên viên

 

 

5

Phí Đức Khởi

Chuyên viên

 

6    

Phí Văn Hiệp

Chuyên viên

 

7

Nguyễn Văn Trìu

Viên chức

thcsdonghung@thaibinh.edu.vn

Nguyễn Đức Thành

Viên chức

csvctbdh@thaibinh.edu.vn

Bùi Thị Ánh Tuyết

Viên chức

ktdonghung@thaibinh.edu.vn

10

Nguyễn Đức Nam

Viên chức

 vpdonghung@thaibinh.edu.vn

11

Trần Văn Nam

Viên chức

 

12

Cao Gia Tuấn

Viên chức

thanhtradh@thaibinh.edu.vn,