vpdonghung@thaibinh.edu.vn
Công văn nghỉ tết nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

stt Ký Hiệu Ngày Ban Hành Trích Yếu Tải Về
1 153/GDĐT 18/12/2017 02:00:00
2 19/GDDT 08/02/2017 05:00:00
3 gre5742 02/10/2016 02:00:00 Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học
4 NĐ73/2015 13/10/2016 09:00:00 Nghị định 73/2015 của Chính Phủ