vpdonghung@thaibinh.edu.vn
STT Ký Hiệu Tiêu đề Ngày Ban Hành Tải Về
1 01/KH-PGDDT Kế hoạch triển khai phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, học sinh tại các trường TH,THCS trên địa bàn huyện 10/02/2017
2 dh017 Tài liệu quản trị Website 30/01/2016
3 TLo02 Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến về xây dựng trường chất lượng cao ngày 12/3/2014 05/10/2016
4 09TG7 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non 02/10/2016
5 20/2015/TTLT Thông tư số 20/2015/TTLT của Bộ GD&ĐT 02/10/2016