vpdonghung@thaibinh.edu.vn
Kế hoạch triển khai phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, học sinh tại các trường TH,THCS trên địa bàn huyện

stt Ký Hiệu Ngày Ban Hành Trích Yếu Tải Về
1 dh017 30/01/2016 01:00:00
2 TLo02 05/10/2016 02:00:00 Kính gửi các phòng GD&ĐT quận/huyện/thị xã Để phục vụ Hội nghị trực tuyến về xây dựng trường chất lượng cao ngày 12/3/2014, Sở GD&ĐT Hà Nội chuyển tài liệu để các phòng GD&ĐT nghiên cứu và tham mưu với UBND quận/huyện/thị xã về xây dựng trường chất lượng cao trên toàn Thành phố.
3 09TG7 02/10/2016 02:00:00 Nghị định 73/2015 của Chính Phủ
4 20/2015/TTLT 02/10/2016 09:00:00 Nội dung đang được cập nhật