vpdonghung@thaibinh.edu.vn
Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học

Tệp đính kèm :  


stt Ký Hiệu Ngày Ban Hành Trích Yếu Tải Về
1 153/GDĐT 18/12/2017 02:00:00
2 19/GDDT 08/02/2017 05:00:00
3 12/PGDĐT 16/01/2017 01:00:00
4 NĐ73/2015 13/10/2016 09:00:00 Nghị định 73/2015 của Chính Phủ