vpdonghung@thaibinh.edu.vn
Tài liệu quản trị Website

Tệp đính kèm : tai-lieu-quan-tri-website.doc  


stt Ký Hiệu Ngày Ban Hành Trích Yếu Tải Về
1 01/KH-PGDDT 10/02/2017 01:00:00
2 TLo02 05/10/2016 02:00:00 Kính gửi các phòng GD&ĐT quận/huyện/thị xã Để phục vụ Hội nghị trực tuyến về xây dựng trường chất lượng cao ngày 12/3/2014, Sở GD&ĐT Hà Nội chuyển tài liệu để các phòng GD&ĐT nghiên cứu và tham mưu với UBND quận/huyện/thị xã về xây dựng trường chất lượng cao trên toàn Thành phố.
3 09TG7 02/10/2016 02:00:00 Nghị định 73/2015 của Chính Phủ
4 20/2015/TTLT 02/10/2016 09:00:00 Nội dung đang được cập nhật