vpdonghung@thaibinh.edu.vn
Thư của Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới

stt Ký Hiệu Ngày Ban Hành Trích Yếu Tải Về